Zanimivo

V KOPRU SE ZAPORNIK PRITOŽUJE: Vedno eno in isto, za večerjo pašteta

Objavil: Nina | 22.09.2023 | Vir: Facebook

Uredništvo spletne strani Regional je objavil, da so prejeli izjavo moškega, ki je prestajal zaporno kazen v Koprskem zaporu.


Po njegovih trditvah naj bi zaporniki prejemali izredno monotono prehrano, vključno z večdnevnim ponavljanjem paštete in sendvičev za večerjo. Da bi preverili te navedbe, so vstopili v stik z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), katera je pojasnila, da je prehrana v zaporih redno podvržena nadzoru pristojnih zunanjih inšpekcijskih organov, ki do sedaj niso ugotovili nobenih nepravilnosti na tem področju. Kljub njihovi prošnji za posredovanje jedilnikov iz Koprskega zapora te informacije niso posredovali.


"Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnjuje, da ustreznost prehrane zapornikov določajo tudi tako, da pred delitvijo obroka direktor zavoda ali po njegovi odločitvi določen delavec zavoda preizkusi jed. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij določa, da mora biti prehrana, ki jo prejmejo zaporniki, zadostna za ohranitev njihovega zdravja in telesne sposobnosti. To področje podrobneje ureja tudi pravilnik o izvrševanju kazenskih sankcij. Uprava zagotavlja, da so obsojencem dnevno na voljo trije obroki, vključno z zajtrkom, kosilom in večerjo. Prehrana je skrbno načrtovana, uravnotežena, raznolika in prilagojena dnevnim energetskim potrebam obsojencev. Jedilnik je obsojencem predstavljen najmanj teden dni vnaprej," so zatrdili. Poleg tega se za obsojence, ki iz verskih ali drugih svetovnonazorskih prepričanj ne uživajo določenih živil, poskrbi z ustrezno pripravljenimi nadomestnimi jedmi ob vsakem obroku.


Za bolne zapornike se hrana pripravlja v skladu z navodili zdravnika, prav tako pa se izvaja posebna prehrana, ki jo predpiše zdravnik. Zdravnik redno preverja skladnost priprave hrane z njegovimi navodili in svoje ugotovitve poroča direktorju zavoda."

"Če zapornik meni, da so mu bile kršene pravice glede prehrane, ima možnost vložiti pritožbo najprej pri generalnem direktorju. V primeru, da ne dobi odgovora ali ni zadovoljen z odgovorom, lahko svojo pritožbo naslovi tudi na Ministrstvo za pravosodje ter druge organe, ki izvajajo nadzor nad zavodom. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij priznava, da prejme nekaj pritožb zapornikov vsako leto v zvezi s prehrano, na primer zaradi premajhnih obrokov ali kakovosti hrane. Vendar se v večini primerov te pritožbe izkažejo za neutemeljene. Poudarjajo, da v večini primerov ni ugotovljenih kršitev pravic zaprtih oseb ali drugih nepravilnosti."


"Kljub prošnji spletne strani Regional niso razkrili jedilnika koprskega zapora, ki bi pomagal oceniti utemeljenost pritožb glede prehrane. Prav tako niso posredovali podatka o tem, koliko pritožb glede prehrane so prejeli v koprskem zaporu. Na podlagi pridobljenih informacij lahko povemo, da je bil strošek nakupa živil za en dan oskrbe za enega zapornika lani ocenjen na 4 evre. Vrednost in kakovost hrane, ki jo lahko zagotovijo za to ceno za tri glavne obroke, je predmet razmisleka vsakega posameznika. Na primer, za enak znesek smo v trgovini lahko našli konzervo čuftov in dve žemlji."